scroll down

学校部门

学生会·干部团队 开学招新拟聘名单(试用)

作者:

学生会·主席团

来源:

本站原创

访问量:

2012-09-12

 

【办公室】

    胡琦慧    高一(01)班          陈紫荆    高一(05)班                高一(09)班         

    赵一霏    高一(09)班                高一(15)班

 

【生活部】

    石均洋    高一(02)班          徐玮璟    高一(03)班          吴冰璇    高一(16)班                                     

    曾子昂    高一(17)班          何沐川    高一(21)班

 

【自理部】

    邓芮宁    高一(06)班          李晓萌    高一(08)班                高一(13)班                                    

          高一(16)班          向玮蕗    高一(17)班          龚衡恒    高一(29)班

 

【体育部】

          高一(02)班          张轶凡    高一(04)班          向定宇    高一(04)班                                    

    兰亦阳    高一(14)班          姚致远    高一(21)班

 

【文艺部】

          高一(02)班          李琦琪    高一(02)班          税楠莉    高一(02)班                                    

    汪婴宁    高一(03)班                高一(09)班

 

【监察部】

    陈彦妃    高一(02)班          李冠宇    高一(04)班          刘师宇    高一(04)班                                    

          高一(21)班          郑志远    高一(24)班

 

【未定部门】

    刘睿琳    高一(04)班          刘思羽    高一(09)班                高一(17)班                                    

    余卓涵    高一(22)班

 

 

    说明:

           1.以上拟聘人员的试用期为一个月,试用期过后,学生会将结合考评公布正式拟聘名单。

           2.未定部门的人员在试用期暂时由主席团管理,根据能力、表现、考评来分配部门或退聘。

           3.如未竞选成功但仍想进入学生会的同学,请于九月内,在工作日(周一至周五)与主席团

           联系或在下学期参加学生会的中期甄选。

               汤孙博忱  高二(22)班            副主席  张一博  高二(02)班

           副主席         高二(22)班            副主席  孟一丹  高二(02)班

 

 

 

                                                                                              华中师大一附中 学生会

                                                                                              二〇一二年九月十一日

2012 /

09-12

所属分类:

相关资讯—