scroll down

学校部门

2012-2013学年度校学生会干部拟聘任名单【第一次修改】

作者:

校学生会

来源:

本站原创

访问量:

2012-08-26

 

 

       经征求个人意见、内部商议、提交学校审核后,校学生会重新修改了2012-2013学年度校学生会干部拟聘任名单,具体内容如下:

 

主席  

汤孙博忱  高一(20)班

 

副主席

活动副主席    张一博  高一(2 )班

常规副主席         高一(20)班

人事副主席    孟一丹  高一(2 )班

 

办公室

           高一(14)班

副部长  翁明威  高一(22)班

 

生活部

           高一(8 )班

副部长  林远振  高一(20)班

 

自理部

     代翔宇 高一(18)班

副部长      高一(8 )班

 

体育部

      王满歆 高一(2 )班

副部长  肖特嗣  高一(20)班

 

文艺部

     范丹琼  高一(15)班

副部长  夏子淇  高一(18)班

 

监察部

     陈隽婕  高一(18)班

 

注:校学生会对该名单拥有最终解释权

                                                                                                               校学生会

                                                                                           二〇一二年八月二十六日

2012 /

08-26

所属分类:

相关资讯—