scroll down

学校部门

2014年四月份晚自习流动红旗名单

作者:

佚名

来源:

本站原创

访问量:

2014-05-09

2013——2014学年上学期晚自习流动红旗评比(4月份)


根据第 4 月晚自习检查结果,决定向以下班授予《晚自习评比流动红旗》,它们是:

 


高一(Ⅰ)部       高一(9)班     高一(5)班    高一(4)班

高一(Ⅱ)部       高一(17)班    高一(12)班   高一(10)班

高一(Ⅲ)部       高一(20)班    高一(25)班   高一(27)班

 

 

高二(Ⅰ)部       无分

高二(Ⅱ)部       高二(9)班     高二(11)班    高二(17)班

高二(Ⅲ)部       高二(19)班   高二(20)班    高二(21)班

 

             
             

 

                                              希望以上班级继续保持。

                                                                                                                  学工处             学生会
 
                                                                                                                        2014年5月9日   

2014 /

05-09

所属分类:

相关资讯—