scroll down

学校部门

2014年四月份课间操流动红旗名单

作者:

佚名

来源:

本站原创

访问量:

2014-05-09

2013——2014学年下学期课间操流动红旗评比(4月份)


根据第4月课间操检查结果,决定向以下班授予《课间操评比流动红旗》,它们是:

 


高一(Ⅰ)部       高一(5)班    高一(6)班    高一(7)班

高一(Ⅱ)部       高一(16)班   高一(10)班   高一(17)班

高一(Ⅲ)部       高一(21)班   高一(26)班   高一(23)班

 

 

高二(Ⅰ)部       无分

高二(Ⅱ)部       高二(14)班   高二(16)班    高二(18)班

高二(Ⅲ)部       无分

 

             
             

 

                                                                  希望以上班级继续保持。

                                                                                                                             学工处             学生会
 
                                                                                                                                  2014年 5月9日

2014 /

05-09

所属分类:

相关资讯—