scroll down

学校部门

2014年6月份课间操流动红旗结果

作者:

未知

来源:

本站原创

访问量:

2014-06-30

                                    2013——2014学年下学期课间操流动红旗评比(第6月)


根据第6月课间操检查结果,决定向以下班授予《课间操评比流动红旗》,它们是:

 


高一(Ⅰ)部       高一(5)班    高一(4)班    高一(3)班

高一(Ⅱ)部       高一(16)班   高一(10)班   高一(18)班

高一(Ⅲ)部       高一(25)班   高一(27)班   高一(28)班

 

 

高二(Ⅰ)部       无分

高二(Ⅱ)部       无分

高二(Ⅲ)部       高二(20)班   高二(24)班    高二(27)班

 

             
             

 

                                                                                                                               希望以上班级继续保持。

                                                                                                                                     学工处          学生会
 
                                                                                                                                        2014年 6月30日 

2014 /

06-30

所属分类:

相关资讯—