scroll down

学校部门

2015年5月份晚自习流动红旗评比结果

作者:

未知

来源:

本站原创

访问量:

2015-06-16

2014——2015学年下学期晚自习流动红旗评比(第 05月)


根据第 05 月晚自习检查结果,决定向以下班授予《晚自习评比流动红旗》,它们是:


高一(Ⅰ)部       高一(03)班   高一(01)班   高一(08)班

高一(Ⅱ)部       高一(14)班   高一(15)班   高一(18)班

高一(Ⅲ)部       高一(23)班   高一(22)班   高一(28)班

 

 

高二(Ⅰ)部       高二(03)班   高二(05)班   高二(04)班

高二(Ⅱ)部       高二(12)班   高二(17)班   高二(16)班       高二(10)班

高二(Ⅲ)部       高二(27)班   高二(23)班   高二(20)班

 

             
             


                                                       希望以上班级继续保持。

                                                                                                                                   学工处             学生会
 
                                                                                                                                     2015年06月16日   

 

2015 /

06-16

所属分类:

相关资讯—