scroll down

学校部门

华中师范大学出国留学服务中心录取专场分享会

作者:

来源:

学校办公室

访问量:

2024-01-26

    宣讲时间:2024年1月27日(周六)晚上7:00

    腾讯会议号:507 574 523

    香港大学在读学生分享

    1.香港大学学习生活分享;

    2.体制内到体制外如何逆袭进入港大;

    3.港大申请分享。

     

   

     

   

2024 /

01-26

所属分类:

相关资讯—